Cantaloupenburg 57
2514 KK, Den Haag

Cantaloupenburg 57

Huurprijs: € 795

Omschrijving

NIET TE KOOP!

Cantaloupenburg 57, 2514 KK Den Haag

Object
Deze dubbele garage van ca. 36 m² biedt plaats aan twee personenauto’s.
De garage is voorzien van een, op afstand bedienbare, elektrische roldeur.
Op de straat is een parkeerbeugel aangebracht om ongewenste parkeerders te weren.
De ruimte is voorzien van een betonnen vloer en beschikt over een eigen water- en elektrameter.

Locatie
Deze ruimte is gelegen bij het kruispunt tussen de Cantaloupenburg en de Prinses Mariestraat, direct achter de Frederikstraat in het hart van het Buurtschap 2005.
In het verlengde van de Frederikstraat is de winkelstraat Denneweg gelegen en aan de andere zijde de T-kruising met Javastraat.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de ruimte is goed te noemen.

Oppervlakte
Het betreft een ruimte van ca. 36 m².

Gebruik
Het gehuurde mag worden gebruikt als opslagruimte en/of parkeergelegenheid.

Oplevering
De ruimte zal worden opgeleverd in huidige staat en is onder andere voorzien van:
-betonnen vloer;
-elektrisch bedienbare roldeur (2,4 m1 x 4 m1);
-vrije hoogte ca. 4 m1;
-uitstort gootsteen/wasbak;
-eigen watermeter;
-eigen elektrameter;

Huurprijs
€ 995,= per maand te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
Niet van toepassing. Huurder dient voor eigen rekening en risico, overeenkomsten te sluiten met de desbetreffende (nuts)bedrijven.

Aanvaarding
Per direct;

Huurtermijn
In overleg.

Huurprijsbetaling
Per maand vooruit.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een bruto kwartaalverplichting. (huur en BTW).
N.B. afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidstelling aanvullende voorwaarden stellen.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst autobox/parkeerplaats e.e.a. conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), alsmede de bijzondere bepalingen van verhuurder.

BTW-status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.
Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Voorbehoud
Positief kredietinformatierapport ter beoordeling en goedkeuring van verhuurder.

Honorarium
Mocht door bemiddeling van Röttgering NVM Makelaars of WMK Vastgoed een transactie tot stand worden gebracht, dan zult u ons hiervoor geen honorarium verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De informatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Kenmerken


Aanvaarding

Prijs € 795p.m. ex.
StatusVerhuurd
OpleveringIn overleg

Bouw

Soort bouwBestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Indeling

Energie

Buitenruimte

Locatie